E15 = این errorنشان دهنده این است که در دستگاه آب وجود ندارد و یا دستگاه مقدار کمی نشتی آب دارد. برای حل موقت آن شما میتوانید دستگاه را بیرون کشیده به مدت چند ثانیه ۴۵ درجه کج کنید و دوباره روشن کنید دقت داشته باشید این راه حل موقتی و فوری است و برای برطرف کردن کامل این مشکل و اطمینان از سالم بودن دستگاه خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

E22 = به ما این هشدار را میدهد که آب دستگاه تخلیه نمیشود. برای حل آن ابتدا فیلترهای دستگاه را درآورده به خوبی تمیز کنید و در سرجای خود قرار دهید اگر باز هم رفع نشد به احتمال زیاد پمپ تخلیه دستگاه شما دچار مشکل شده برا رفع این مشکل با کارشناسان ما تماس گرفته تا در اسرع وقت پمپ شما را تعمیر و یا تعویض کنند.

E1وE01 = این error نشان دهنده مشکل و ایراد در موتور دستگاه میباشد که برای حل آن راه کار موقت و یا پیشنهاد فوری ای وجود ندارد زیرا کار تخصصی میشود با کارشناسان ما تماس گرفته تا در اسرع وقت مشکل شما را برطرف کنند.

E09 = این کد خطا نشان دهنده داغ شدن بیش از حد آب میشود راه حل موقتی که برای آن وجود دارد این است که برای چنددقیقه دستگاه را از برق کشیده و سپس مجددا به برق متصل کنید.اگر error برطرف نشد مشکلی در برد آن به وجود آمده است.با ما تماس بگیرید تا به جای تعویض آن ما برد دستگاه را برای شما تعمیرکنیم.